Zasady

Szachy na lodzie

Nie wymaga dużego wysiłku fizycznego. Jest to gra dla wszystkich, czyli dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów. W curlingu liczy się wysiłek mentalny, opracowanie strategii, taktyki, przewidywanie ruchu przeciwnika, jednym słowem ? myślenie. Dlatego właśnie curling nazywa się szachami na lodzie.

Turnieje rozgrywają się na lodzie, na lodowiskach, na torach curlingowych do tego przeznaczonych. Na lodzie namalowane są tarcze, przypominające tarcze strzelnicze, taka tarcza potocznie nazywana jest domem. Wygrywa ta  drużyna, której kamień jest najbliżej środka domu. Turniej rozgrywa się granitowymi kamieniami, które ważą około 20 kg, ale tej wagi się nie czuje, ponieważ kamień jest pchany po lodzie.

kluczowy element w curlingu – szczotkowanie. Pozwala wydłużyć tor lotu kamienia o kilka metrów. Kiedy szczotkujemy lód, na powierzchni tworzy się cieniutka warstwa wody, wtedy kamień może się posuwać dalej; dodatkowo poprzez szczotkowanie możemy wyprostować tor lotu kamienia.

 

Zasady

Boisko:
Na obu końcach boiska zamontowane są gumowe bloki (Hack), od których odpychają się zawodnicy wykonujący podanie. Bloki znajdują się zarówno po lewej jak i po prawej stronie linii środkowej (Center Line), w odległości 7,62 cm (3 cale) od tej linii. Szerokość bloku nie powinna przekraczać 20,32 cm ( 8 cali)

Ogólne:
Mecz curlingu składa się z 10 rund (ends). W każdej z nich obie drużyny podają po osiem kamieni. W przypadku remisu po 10 rundach, rozgrywane są kolejne dopóty, dopóki któraś nie przyniesie rozstrzygnięcia i nie wyłoni zwycięzcy.

Kamienie:
Kamienie do gry w curling muszą mieć oczywiście okrągły kształt. Wraz z uchwytem powinny ? co już nie jest tak oczywiste -ważyć co najmniej 19,96 kg (44 funty) oraz mieć 91,44 cm (36 cali) obwodu, a także11,43 cm (4,5 cala) wysokości.

Drużyny:
Drużyna curlingowa składa się z czterech osób: prowadzący (lead), drugi (second), trzeci (third), skip.Skip jest najważniejszym zawodnikiem, to on decyduje o taktyce drużyny. Jako jedyny może przebywać w obrębie domu, a także szczotkować kamienie przeciwnika (patrz: Szczotkowanie). W czasie, gdy skip wykonuje swoje podania, jego obowiązki przejmuje vice-skip, którym zazwyczaj jest trzeci.W trakcie podania swojej drużyny zawodnicy niepodający (poza skipem) ustawiają się między bliższą i dalszą linią domu (Hog Line), którą mogą przekroczyć tylko w trakcie szczotkowania.

Podawanie:
Zawodnicy praworęczni podają używając bloku po lewej stronie, natomiast leworęczni po prawej stronie linii środkowej (center line). Podawany kamień musi być wypuszczony przed pierwszą linią domu, w przeciwnym wypadku podanie jest nieważne. Źle podany kamień zostaje usunięty. Kamienie, które zostały przez niego poruszone, muszą być przestawione w miejsca, w których znajdowały się przed przemieszczeniem. Także usunięty zostaje kamień, który nie przekroczy drugiej linii domu. Każdy zawodnik w jednej rundzie wykonuje dwa podania na zmianę z zawodnikiem drużyny przeciwnej. Pierwszy podaje prowadzący, następnie drugi, trzeci, na końcu skip. W przypadku, gdy któryś z graczy poda kamień w niewłaściwej kolejności, źle podany kamień zostaje usunięty i podany jeszcze raz we właściwej kolejce. Jeżeli pomyłka nie zostanie zauważona zanim kamień nie uderzy w inny kamień, wtedy gra jest kontynuowana, a brakujący kamień zostaje podany na końcu rundy przez zawodnika, którego kolej wtedy przypadała.Gdy jedna drużyna wykona dwa podania jeden po drugim, wtedy skip przeciwnej drużyny usuwa błędnie podany kamień oraz przestawia wszystkie poruszone przez niego kamienie. Zawodnik który popełnił pomyłkę podaje ponownie ten kamień na końcu rundy.Jeżeli zawodnik wykona trzy podania w jednej rundzie, wtedy ostatni w drużynie wykonuje tylko jedno podanie.

Strefa strażników (Free Guard Zone):
Jest to strefa pomiędzy linią poprzeczną a linią domu z wyłączeniem domu. Żaden kamień znajdujący się w niej nie może być poruszony, dopóki nie zostanę podane cztery pierwsze kamienie w danej rundzie.

Szczotkowanie:
Każdy kamień będący w ruchu pomiędzy liniami poprzecznymi (Tee Lines) może być szczotkowany przez jednego lub więcej zawodników drużyn,y do której należy ten kamień.Poza linią poprzeczną uprawniony do szczotkowania jest tylko jeden zawodnik danej drużyny ? skip lub vice-skip ? w zależności od tego, który z nich jest w obrębie domu. Tylko on może szczotkować za tą linia, co więcej może również szczotkować kamienie przeciwnika, gdy ją przekroczą.W czasie szczotkowania nie można poruszyć żadnego kamienia. Gdy to nastąpi, sędzia może zdecydować o usunięciu kamienia jeżeli należy on do drużyny, której zawodnik poruszył kamień. Gdy poruszony kamień należy do drużyny przeciwnej, należy przestawić go w miejsce, w którym zatrzymałby się kamień, gdyby nie został poruszony ? chyba że skip tej drużyny uzna, iż przestawienie kamienia byłoby korzystne dla przeciwnika.

Punkty:
Drużyna zdobywa jeden punkt za każdy swój kamień, który jest bliżej centrum domu od najbliższego środkowi kamienia przeciwnika. Przykłady (żółty : niebieski):

1:0 0:1
0:2 1:0

Tylko kamienie znajdujące się w obrębie domu mogą punktować. W przypadku, gdy na końcu rundy nie można określić której drużyny kamień jest bliżej, taka runda kończy się remisem 0:0.

W czasie meczy curlingu nie wolno palić papierosów oraz używać obraźliwego języka.

W przypadku wszelkich wątpliwości głos decydujący ma sędzia. Od jego decyzji można odwołać się do sędziego głównego zawodów, którego decyzja jest ostateczna.