KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
GLIWICE 2014

 

KOMUNIKAT TURNIEJU (WERSJA DO DRUKU)

 

1.      ORGANIZATOR

? Sekcja Szachowa Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach

2.      WSPÓŁORGANIZATORZY

? Samorząd Miasta Gliwice
? Urząd Marszałkowski w Katowicach
? Starostwo Powiatowe w Gliwicach
? Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika
? Rada Osiedlowa Kopernik

3.      PATRONAT MEDIALNY

? Tygodnik Obywatelski ?Nowiny Gliwickie?

4.      CEL TURNIEJU

? umożliwienie kontaktów dzieci i młodzieży
? promocja miasta Gliwice, Powiatu Gliwickiego, Województwa Śląskiego
? popularyzacja sportu szachowego w Gliwicach
? wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

5.      TERMIN               31 (sobota) maj 2014r.

6.      MIEJSCE             Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika  przy ul. Kopernika 63 (osiedle Kopernik)

7.      WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych

(w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach

realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r.

 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

a)      Nadesłanie (wstępnego) zgłoszenia do 28 maja br. na adres e-mail: jkocela@op.pl  , telefonicznie: 603 706 117

lub na stronie serwisu     www.chessarbiter.com 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, Data urodzenia, Nazwa Klubu (przedszkola, szkoły), Kategoria szachowa

W przypadku zmiany grupy wiekowej młodszej na starszą zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.

UWAGA: Dokonanie wstępnego zgłoszenia po terminie jest możliwe za zgodą Organizatora.

Nie dotyczy dzieci i młodzieży z Gliwic, które mogą zgłaszać się w dniu zawodów w godz. 845÷915.

b)      Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 915 (zamknięcie listy startowej) i opłacenie wpisowego ? 25 zł w Biurze Zawodów

c)      Udział w turnieju po zamknięciu listy startowej jest możliwy od 2 rundy

d)      Posiadanie legitymacji szkolnej, szachowej

  1. 8.    SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej indywidualny – system szwajcarski – 9 rundowy w grupach wiekowych:

Grupa A (dziewczęta i chłopcy)           –             rocznik 2006 i młodsi      (do lat 8)

Grupa B (dziewczęta i chłopcy)           –             rocznik 2004 i młodsi      (do lat 10)

Grupa C (dziewczęta i chłopcy)           –             rocznik 2001 i młodsi      (do lat 13)

Grupa D (dziewczęta i chłopcy)           –             rocznik 1998 i młodsi      (do lat 16)

Tempo gry – 15 minut na partię dla każdego zawodnika

Program zawodów:

godz.  930       ?             odprawa techniczna

godz. 945        ?             otwarcie turnieju

godz.  1000 ÷1530      ?             rundy I-IX

godz. 1600               ?             zakończenie zawodów, wręczenie nagród

9.    NAGRODY

? za miejsca 1¸3 poszczególnych grup (osobno dziewczęta i chłopcy): puchary, medale, dyplomy
? 50 % uczestników (osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymuje nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej
? nagroda rzeczowa, dyplom dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika
? poczęstunek (słodycze) dla wszystkich uczestników

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W turnieju obowiązują przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.

Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację, rodzic. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Powrót do strony głównej turnieju
Plakat_DzieńDziecka2014