Wydarzenia

04 grudnia 2018

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLASKIEJ

PODSUMOWANIE

W dniu 04. grudnia 2018 r. rozegrany został „MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLASKIEJ”, w którym udział wzięli zawodnicy AZS, dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach i treningach sekcji Tenisa Stołowego AZS i ich rodzice, a także dorośli entuzjaści tenisa stołowego nie związani z AZS.

Ze względu na dużą ilość zawodników i zawodniczek turniej rozgrywano systemem pucharowym (z grami o poszczególne miejsca) do 2 wygranych setów, natomiast półfinał i finał rozegrano do 3 wygranych setów. Duża i różnorodna ilość gier wymagała od uczestników turnieju dobrego przygotowania sportowego i fizycznego.

(foto: Sławomir STEFANIAK)

(foto: Sławomir STEFANIAK)

(foto: Sławomir STEFANIAK)

(foto: Sławomir STEFANIAK)

Każdy uczestnik turnieju otrzymał Mikołajkowy upominek.

Najlepsza szóstka „MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLASKIEJ”:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Arkadiusz MUGOWSKI
 3. Piotr GONIOWSKI
 4. Rafał PTOK
 5. Michał STEFANIAK
 6. Wojciech WALDOWSKI

14 października 2018 r.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Z OKAZJI 100–LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

– PUCHAR PREZESA KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PODSUMOWANIE

W dniu 13. października 2018 r. Sekcja Tenisa Stołowego KŚ AZS Politechniki Śląskiej zorganizowała „TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI 100–LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI – PUCHAR PREZESA KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLASKIEJ”.

Celem Turnieju było:

 • Popularyzacja i promocja tenisa stołowego w Gliwicach;
 • Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Włączenie się w sportowe obchody 100–lecia Odzyskania Niepodległości Politechniki Śląskiej;
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych i kategorii OpenW Turnieju łącznie wzięło udział 40 zawodników i zawodniczek.

(foto: Leszek LOLO)

Zwycięzcy Turnieju:

 1. W kategorii 2008 i młodsi (dziewczęta):
 • Maria TOBOREK
 1. W kategorii 2008 i młodsi (chłopcy):
 • Oliwier TUREK
 1. W kategorii 2007 – 2002 (dziewczęta):
 • Marta KROCZEK
 1. W kategorii 2007 – 2002 (chłopcy):
 • Arkadiusz MUGOWSKI
 1. W kategorii 2001 – 1999 (dziewczęta):
 • Paulina MIKA
 1. W kategorii 2001 – 1999 (chłopcy):
 • Michał STEFANIAK

(foto: Leszek LOLO)

(foto: Leszek LOLO)

(foto: Leszek LOLO)

(foto: Leszek LOLO)

Najliczniej reprezentowana kategoria OPEN:

 1. W kategorii OPEN (kobiety):Aneta KULA
 • Aneta KULA
 • Marta KROCZEK
 • Maria TOBOREK
 1. W kategorii OPEN (mężczyźni):
 • Mateusz MISIAK
 • Arkadiusz MUGOWSKI
 • Piotr GONIOWSKI

(foto:Leszek LOLO)

Turniej był kontynuacją „Wakacji z rakietką” organizowanych przez Sekcję Tenisa Stołowego KŚ AZS Politechniki Śląskiej dla dzieci młodzieży i dorosłych w sierpniu 2018 r.

 

 

Regulamin

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

Z OKAZJI

100–LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI

PUCHAR PREZESA KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 POD PATRONATEM

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

ZYGMUNTA FRANKIEWICZA

 

 1. Cel przedsięwzięcia:
 • Popularyzacja i promocja tenisa stołowego w Gliwicach;
 • Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Włączenie się w sportowe obchody 100–lecia Odzyskania Niepodległości Politechniki Śląskiej;
 • Wyłonienie mistrzów Gliwic w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowych;
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii Open.

 

 1. Organizator:
 • Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice – Sekcja Tenisa Stołowego.
 • Rada Osiedla Trynek.

 

 1. Miejsce:

Hala sportowa Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ulica Akademicka 26.

 

 1. Termin – 13 października 2018 r.
 • Godzina 10.00 – kategorie wiekowe: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Szkoły Ponadpodstawowe;
 • Godzina 12.30 – kategoria OPEN.

 

 1. Zgłoszenia do udziału w Turnieju – bezpośrednio przed Turniejem u Organizatora do godziny:
 • Godzina 09.30 – kategorie wiekowe: 2008 i młodsi, 2007 – 2002, 2001 – 1999;
 • Godzina 12.15 – kategoria Open.

 

 1. Kategorie wiekowe:
 • Rocznik 2008 i młodsi:
 1. Dziewczęta;
 2. Chłopcy.
 • Rocznik 2007 – 2002:
 1. Dziewczęta;
 2. Chłopcy.
 • Rocznik 2001 – 1999;
 1. Dziewczęta;
 2. Chłopcy.
 • Kategoria OPEN:
 1. Kobiety;
 2. Mężczyźni.

 

 1. System rozgrywek:
 • Turniej zostanie przeprowadzony w grach pojedynczych, w kategoriach (pkt. 6) z podziałem na chłopców i dziewczęta (OPEN – kobiety i mężczyźni);
 • Nie przewiduje się rozstawiania zawodników – o rozstawieniu zawodników w drabince turniejowej zdecyduje losowanie.
 • Turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym „do dwóch przegranych meczów”;
 • Pierwsza runda rozgrywana jest do 3 wygranych setów;
 • Zawodniczka (zawodnik) wygrywający (prawa strona drabinki turniejowej) rozgrywa mecze do 3 wygranych setów;
 • Zawodniczka (zawodnik), która przegra pierwszy mecz (lewa strona drabinki turniejowej) rozgrywa mecze do 2 wygranych setów;
 • Finał rozgrywają zawodnicy, którzy nie przegrają wcześniej żadnego spotkania (prawa strona drabinki turniejowej);
 • Pozostali zawodnicy grają o 3. miejsce;
 • Mecz o 3 miejsca rozgrywa się do 3 wygranych setów.

 

 1. Stoły i piłeczki:
 • Stoły – Donic Persson, Donic Waldner;
 • Piłeczki – Andro Speedball 3S 40+;
 • Organizator zabezpiecza stoły i piłeczki.

 

 1. Zwycięzcy turnieju otrzymają pamiątkowe nagrody:
 • Miejsca 1 ÷ 3 – puchary i pamiątkowe medale;
 • Miejsca 4 ÷ 6 – pamiątkowe medale.
 1. Wpisowe do turnieju nie obowiązuje.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wyrażenie zgody przez uczestnika turnieju (rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego) na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 • Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego zatwierdzonymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego, z przedstawionymi w niniejszym Regulaminie zmianami i uzupełnieniami;
 • Organizator zabezpiecza sędziego głównego i sekretarza, którzy prowadzą tabele turniejowe, wyznaczają sędziów stolikowych i nadzorują przebieg zawodów;
 • Sędziego stolikowego wyznacza sędzia główny (sekretarz) spośród zawodników biorących udział w turnieju;
 • Sędzia stolikowy prowadzi jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczne decyzje w sprawach spornych;
 • Spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower, gdy:
 1. zawodnik z własnej winy nie stawi się na spotkanie lub spóźni się więcej niż 2 minuty;
 2. zawodnik dozna kontuzji uniemożliwiającej mu dalszy udział w rozgrywkach;
 3. zawodnik sam zrezygnuje z dalszej gry w spotkaniu i tym samym w całym turnieju;
 4. zawodnik rażąco naruszy zasadę „Fair – Play”. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
 • W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „Fair – Play”. Zasada ta obowiązuje również przed rozpoczęciem Turnieju i po jego zakończeniu;
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem rozgrywek;
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji w Turnieju. Karę orzeka Organizator;
 • Za niesportowe zachowanie Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z Turnieju;
 • W Turnieju mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych;
 • W czasie gier obowiązuje ubiór sportowy (obuwie halowe, spodenki i koszulka sportowa), a także własna rakietka do gry;
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na hali;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej związanej z:
 1. Udziałem w rozgrywkach osób chorych i wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków
  i urazów;
 2. Kosztami leczenia;
 3. Wypadkami w czasie dojazdu i powrotu z zajęć lub turnieju.
 • Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie;
 • Każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (np. legitymację szkolną, dowód osobisty, itp.) i okazać go Organizatorowi na każde jego wezwanie;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i wprowadzenia zmian;
 • Telefony alarmowe:
 • Pogotowie Ratunkowe – 999, (32) 428 – 76 – 62
 • Straż Pożarna – 998, (32) 231 – 18 – 85
 • Policja – 997, 112, (32) 339 – 92 – 00, (32) 779 – 94 – 00
 • W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

 

SPOTKANIA Z TENISEM STOŁOWYM

„W A K A C J E  Z  R A K I E T K Ą”

W Klubie Środowiskowym AZS Politechniki Śląskiej

 PODSUMOWANIE

W dniach 07 – 23 sierpnia 2018 r. Sekcja Tenisa Stołowego AZS Politechniki Śląskiej zorganizowała „Wakacje z Rakietką”. Pomysłodawcą i koordynatorem zajęć był Wojciech Waldowski. Zajęcia prowadzone przez trenera I klasy Jana Ciepiała i Wojciecha Waldowskiego zgromadziły wielu entuzjastów tenisa stołowego.

(Foto: A. Kula)

(Foto: A. Mugowski)

Po raz kolejny potwierdzono tezę, że tenis stołowy jest doskonałym sportem rodzinnym – w zajęciach brali udział wspólnie rodzice i dzieci.

(Foto: A. Kula)

(Foto: A. Kula)

(Foto: A. Kula)

W zajęciach łącznie wzięło udział 25 dzieci (7 dziewczynek i 16 chłopców) oraz 18 niezrzeszonych osób dorosłych.

Należy podkreślić, że zajęcia cieszyły się dużą – jak na okres wakacyjny i stosunkowo duże upały – popularnością. Z reguły uczestnicy pierwszych zajęć systematycznie uczestniczyli w nich do samego końca. Widać, że jest zapotrzebowanie dzieci, a także rodziców na treningi w dobrych warunkach i w dobrym wydaniu, przy profesjonalnej opiece trenerskiej.

Na zakończenie „Spotkań Z Tenisem Stołowym” rozegrano turniej z podziałem na sześć kategorii wiekowych.

W mocno obsadzonej kategorii szkół podstawowych – klasy VI ÷ VIII + gimnazjum wygrali:

 • Marcin SŁAWINSKI
 • Michał BERESKA
 • Łukasz BERESKA

(Foto: A. Kula)

W najliczniej obsadzonej kategorii seniorów:

 • Krzysztof SŁAWIŃSKI
 • Marek SAJDAK
 • Tadeusz WZIĄTEK – Adam BOREK

(Foto: A. Kula)

Pamiątkowym gadżetem został również uhonorowany najmłodszy uczestnik „Spotkań z Tenisem Stołowym” Szymon Kaczyński.

(Foto: A. Kula)

W końcowej części turnieju rozegrano gry w kategorii OPEN – tutaj zawodnicy niezrzeszeni mogli zmierzyć się z aktualnymi reprezentantami KŚ AZS Politechniki Śląskiej – z pewnością będą to niezapomniane chwile.

Mając na uwadze frekwencyjny sukces, zaangażowanie dzieci i niezrzeszonych tenisistów stołowych Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej rozważa możliwość systematycznego szkolenia tych zawodników w określone dni tygodnia.

Naturalnym przedłużeniem szkolenia tenisowego będzie organizowany w dniu 13 października 2018 r. „Turniej Tenisa Stołowego z Okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości”, będzie to włączenie się w sportowe obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości Politechniki Śląskiej. Jednocześnie zawody będą Turniejem o Puchar Prezesa KŚ AZS Politechniki Śląskiej.

 

Regulamin

SPOTKAŃ Z TENISEM STOŁOWYM

„W A K A C J E  Z  R A K I E T K Ą”

 1. Cel przedsięwzięcia:
 • Popularyzacja I promocja tenisa stołowego w Gliwicach;
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia dzieci i młodzieży – poprzez sport;
 • Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży, rodziców i całych rodzin;
 • Popularyzacja tenisa stołowego, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie;
 • Tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu zapobieganiu patologiom społecznym poprzez celową, optymalną organizacją czasu wolnego;
 • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

 1. Organizatorzy:
 • Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice;
 • Sekcja Tenisa Stołowego KŚ AZS Politechniki Śląskiej.

 

 1. Miejsce:

Hala sportowa Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ulica Akademicka 26.

 

 1. Termin:

07 – 23 sierpnia 2018 r.

Wtorek        – 15.00 – 18.30

Czwartek     – 15.00 – 18.30

 

 1. Zgłoszenia do udziału w zajęciach – bezpośrednio przed zajęciami u Organizatora na miejscu zajęć:
 2. Na zakończanie „Spotkań z Tenisem Stołowym – Wakacji z Rakietką” w dniu 23 sierpnia 2018 r. zostanie przeprowadzony turniej tenisa stołowego dla uczestników.
 3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest minimum dwukrotny udział w zajęciach.
 4. Kategorie wiekowe i system rozgrywek zostanie ustalony oddzielnie.
 5. Zwycięzcy turnieju otrzymają pamiątkowe nagrody.
 6. Opłaty za udział w zajęciach i wpisowe do turnieju nie obowiązują.
 7. Organizator zabezpiecza stoły i piłeczki oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską.
 8. Sprawy organizacyjne
 • W trakcie trwania zajęć i turnieju obowiązuje zasada „fair – play”. Zasada ta obowiązuje również przed rozpoczęciem zajęć, turnieju i po ich zakończeniu;
 • Uczestnicy biorący udział w zajęciach i turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu i niesportowe zachowanie Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z zajęć i turnieju;
 • Zajęcia i turniej mają charakter otwarty i skierowany są głównie do dzieci i młodzieży miasta Gliwice;
 • W zajęciach i turnieju mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych, zamieszkujący miasto Gliwice;
 • W czasie gier obowiązuje ubiór sportowy (obuwie halowe, spodenki i koszulka sportowa),
  a także własna rakietka do gry;
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie
  i grają na własną odpowiedzialność;
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na hali;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej związanej z:
 1. Udziałem w rozgrywkach osób chorych i wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków
  i urazów;
 2. Kosztami leczenia;
 3. Wypadkami w czasie dojazdu i powrotu z zajęć lub turnieju.
 4. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
 5. Każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go Organizatorowi na każde jego wezwanie.
 6. Telefony alarmowe:
 • Pogotowie Ratunkowe – 999, (32) 428 – 76 – 62;
 • Straż Pożarna – 998, (32) 231 – 18 – 85;
 • Policja – 997, 112, (32) 339 – 92 – 00, (32) 779 – 94 – 00.
 1. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

24 lutego 2018 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 01 marca 2018 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z LKS Strażak Mikołów. LKS Strażak Mikołów zajmuje zdecydowanie wyższe miejsce w tabeli niż AZS Politechnika Śląska, a pierwszy mecz wygrał u siebie 7:3.

 

15 lutego 2018 r.

PODSUMOWANIE WYSTĘPÓW AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W I RUNDZIE ROZGRYWEK W III LIDZE

Tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej zakończyli rozgrywki I rundy w sezonie 2017/2018 w III lidze tenisa stołowego ŚLZTS.

AZS ukończył tę serię spotkań na 8 miejscu i jest w grupie drużyn walczących o najwyższe miejsca w klasyfikacji końcowej w III lidze.

Po tej rundzie pierwsze miejsce zajmuje KS Mysław – 29 pkt, drugie MKS Skarbek II Tarnowskie Góry – 26 pkt, trzecie MKS Orkan Chruszczobród – 20 pkt, czwarte LKS Strażak Mikołów – 19 pkt.

Należy dodać, że do czołowej ósemki pretendowało 9 zespołów ? po ostatniej kolejce 5 zespołów miało po 17 pkt:

 1. KS Unia Kalety – stosunek małych punktów 85:65;
 2. AKS II Mikołów – 81:69;
 3. KŚ AZS Politechnika Śląska Gliwice – 80:70;
 4. LKS Grom Złota Dama Poczesna – 77:73;
 5. UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza – 75:75.

Kolejna 10. drużyna KKS Kolejarz Gliwice miała – 16 pkt.

Po ustaleniu zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami z 17 pkt poza czołową ósemką znalazł się zespół z najlepszym stosunkiem małych punktów KS Unia Kalety.

AZS Politechnika Śląska wygrała 7, zremisowała 3, przegrała 5 spotkań. Odpowiednio – u siebie 3 zwycięstwa, 1 remis i 3 porażki – zdobywając 7 pkt, a na wyjeździe – 4 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki – zdobywając 10 pkt.

Z drużyn zajmujących wyższe miejsce w tabeli AZS wygrał z AKS II Mikołów 10:0 i zremisował z MKS Orkan Chruszczobród 5:5, z pozostałymi drużynami zanotował niestety porażki.

Z drużyn zajmujących niższe miejsce w tabeli AZS zremisował z KU AZS UŚ Katowice 5:5, z pozostałymi drużynami zanotował zwycięstwa.

Z powyższego zestawienia wynika, że II runda rozgrywek będzie wyjątkowo trudna i nie będzie łatwe poprawienie lokaty w tabeli.

W meczach I rundy gliwiczanie występowali w składzie:

Mateusz MISIAK.

Rafał PTOK.

Mieczysław JEWECZKO.

Arkadiusz MUGOWSKI.

Piotr GONIOWSKI.

Wojciech WALDOWSKI.

Aneta KULA.

Jan CIEPIAŁ.

Indywidualnie najwięcej występów zaliczyli:

 1. Mateusz MISIAK – 28 (16 na wyjeździe).
 2. Arkadiusz MUGOWSKI – 28 (14 na wyjeździe).
 3. Piotr GONIOWSKI – 25 (14 na wyjeździe).

Indywidualnie najskuteczniejszymi zawodnikami byli:

 1. Mateusz MISIAK – 21 pkt (13 pkt na wyjeździe).
 2. Arkadiusz MUGOWSKI – 17 pkt (7 pkt na wyjeździe).
 3. Piotr GONIOWSKI – 13 pkt (7 pkt na wyjeździe).

W grach podwójnych AZS występował w różnych zestawieniach, najwięcej występów zaliczyli:

 1. Mateusz MISIAK – 14.
 2. Arkadiusz MUGOWSKI – 14.
 3. Mieczysław JEWECZKO – 9.
 4. Piotr GONIOWSKI – 8.

Najskuteczniejsze deble to:

 1. Mateusz MISIAK / Rafał PTOK – 4 wygrane.
 2. Mateusz MISIAK / Piotr GONIOWSKI – 3 wygrane.
 3. Jan CIEPIAŁ / Arkadiusz MUGOWSKI – 2 wygrane.
 4. Mieczysław JEWECZKO / Arkadiusz MUGOWSKI – 2 wygrane.
 5. Mateusz MISIAK / Jan URNAŃCZYK – 2 wygrane.

Foto Aneta KULA

Foto Aneta KULA

II rundę rozgrywek zawodnicy AZS rozpoczynają meczem z liderem rozgrywek KS Mysław na wyjeździe w Mysłowicach.

 

10 grudnia 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 14 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z TRS Millenium Myszków. Millenium Myszków zajmuje niższe miejsce w tabeli niż AZS Politechnika Śląska, ale na początku rozgrywek, jako beniaminek III ligi był wprost rewelacją rozgrywek. Aktualnie AZS zajmuje 5 pozycję w tabeli, mając taką samą ilość punktów jak KS Unia Kalety i MKS Orkan Chruszczobród.

 

26 listopada 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z KS Mysław Mysłowice. KS Mysław to dotychczasowy lider rozgrywek ? w 8 kolejkach zdobył komplet 16 pkt, AZS zajmuje 6 miejsce w tabeli z 10 pkt.

 

30 października 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W środę 15 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z MKS Skarbek II Tarnowskie Góry. MKS Skarbek II Tarnowskie Góry to dotychczasowy wicelider rozgrywek ? po 6 kolejkach ma 11 pkt, AZS zajmuje 3 miejsce z 10 pkt.

 

26 października 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? WRZESIEŃ 2017 r.

Zakończono rywalizację do rankingu klubowego we wrześniu 2017 r. Rywalizacja była wyrównana, ale pierwsze miejsce w turnieju klubowym zdecydowanie wygrał Mateusz MISIAK,

drugi był Piotr GONIOWSKI,

a trzeci Arkadiusz MUGOWSKI.

Po dodaniu punktów za występy w lidze i turniejach wojewódzkich, ranking wrześniowy przedstawia się następująco:

 1. Mateusz MISIAK ? 85 pkt.
 2. Arkadiusz MUGOWSKI ? 62 pkt.
 3. Rafał PTOK ? 61 pkt.

 

14 października 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 19 października 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z MKS Skarbek III Tarnowskie Góry. Dotychczas AZS zdobył w 3 meczach 4 pkt., a Skarbek 3 pkt.

 

30 września 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W najbliższy czwartek 05 października 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z AKS II Mikołów.

W pierwszym meczu AZS Politechnika Śląska zremisował z MKS Orkanem Chruszczobród 5:5, a AKS II Mikołów przegrał u siebie z KS Mysław 4:6.

 

14 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, uruchamia nabór do sekcji tenisa stołowego.

Sekcja oferuje profesjonalne treningi w nowoczesnej formule i koleżeńskiej atmosferze, pod okiem trenera 1 klasy Jana Ciepiała, a najlepszym zawodnikom udział w rozgrywkach III ligi.

Treningi:

 • poniedziałek, środa i czwartek: od 16:30 do 19:30;
 • wtorek: od 20:00 do 21:30.

Telefony kontaktowe:

Trener: Jan CIEPIAŁ: 880 829 749,

Kierownik Sekcji: Mieczysław JEWECZKO: 690 375 426

 

22 czerwca 2017 r.

PODSUMOWANIE SEZONU LIGOWEGO I RANKINGU KLUBOWEGO

Na ostatnim treningu w sezonie 2016/2017 dokonano podsumowania występów ligowych i rankingu klubowego. W spotkaniu wzięli udział zawodnicy, kierownictwo sekcji, a Zarząd AZS reprezentował Członek Zarządu Wojciech Waldowski.

Na początku spotkania wręczono wyróżnienia dla najlepszych zawodników.

W rankingu meczowym zwyciężył Mateusz MISIAK, który był pewnym liderem drużyny, zdobył najwięcej punktów indywidualnie i w grach podwójnych. Drugi w tej kategorii był kadet Arkadiusz MUGOWSKI, a trzeci Piotr GONIOWSKI.

W klasyfikacji generalnej rankingu klubowego wygrał Mateusz MISIAK ? 992 pkt., druga Aneta KULA ? 938 pkt., praktycznie prowadziła przez cały sezon, prowadzenie straciła po turnieju majowym, trzeci Arkadiusz MUGOWSKI ? 936 pkt. nieznacznie przegrał II miejsce.

W drugiej części spotkania omówiono perspektywy Sekcji Tenisa Stołowego w kolejnym sezonie ligowym.

21 czerwca 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? CZERWIEC 2017 r.

 

Ostatni w tym sezonie turniej klubowy przyniósł oczekiwane emocje ? wprawdzie pierwsze miejsce wcześniej zapewnił sobie Mateusz MISIAK, ale walka o drugie miejsce trwała praktycznie do ostatniego meczu. Aby utrzymać drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Aneta Kula nie mogła być niżej niż jedno miejsce w stosunku do Arkadiusza MUGOWSKIEGO ? oczywiście wyprzedzenie w turnieju klubowym Arkadiusza MUGOWSKIEGO ? gwarantowało jej drugie miejsce.

Bezpośredni pojedynek wygrał Arkadiusz MUGOWSKI 3:2 i był to w ocenie obserwatorów najlepszy pojedynek tego turnieju, który trzymał w napięciu do ostatniej piłki.

Pozostałe gry jednak tak ukształtowały tabelę końcową, że Arkadiusz MUGOWSKI wyprzedził Anetę KULĘ tylko o jedno miejsce w turnieju czerwcowym i nie wyprzedził koleżanki klubowej w klasyfikacji generalnej.

Mateusz MISIAK zwycięstwem w turnieju w tym miesiącu potwierdził, że jego wygrana w ?generalce? była w pełni zasłużona.

Pierwsza trójka turnieju w czerwcu 2017 r.:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Piotr GONIOWSKI
 3. Mieczysław JEWECZKO

Mateusz MISIAK pewnie wygrał klasyfikację generalną ? mimo, że nie uczestniczył w turnieju we wrześniu 2016 r., z dużą przewagą wyprzedził Anetę KULĘ, która z kolei wyprzedziła Arkadiusza MUGOWSKIEGO tylko o 2 pkt.

Klasyfikacja generalna:

 1. Mateusz MISIAK ? 992 pkt.
 2. Aneta KULA ? 938 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 936 pkt.

Mateusz MISIAK

Aneta KULA

Arkadiusz MUGOWSKI

14 czerwca 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? MAJ 2017 r.

Klubowy ranking wkracza w decydującą fazę, wydawało się przed turniejem, że pierwsze miejsce Mateusza MISIAKA jest niezagrożone, ale w kolejnych miejscach mogą jeszcze zachodzić zmiany.

Turniej klubowy w maju wygrał Mateusz MISIAK, który potwierdził aspiracje do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Po raz kolejny o miejscach 2 ? 4 zdecydował bilans setowy.

Pierwsza czwórka turnieju w maju 2017 r.:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Mieczysław JEWECZKO
 3. Piotr GONIOWSKI
 4. Arkadiusz MUGOWSKI

Mateusz MISIAK zdecydowanie umocnił się na czele klasyfikacji, a zwycięstwem w majowym turnieju zapewnił sobie zwycięstwo, wyprzedza Anetę KULĘ i Arkadiusza MUGOWSKIEGO.

Klasyfikacja generalna:

 1. Mateusz MISIAK ? 872 pkt.
 2. Aneta KULA ? 846 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 838 pkt.

 

10 maja 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? KWIECIEŃ 2017 r.

Turniej klubowy w kwietniu 2017 r. mógł zdecydować o zmianach w klasyfikacji generalnej, różnice punktowe miedzy pierwszą trójką były minimalne i miejsca w turnieju klubowym (a tym samym punkty) były bardzo istotne. Dodatkowym utrudnieniem do zdobycia cennych punktów było wystartowanie w turnieju zawodnika II ligowego ATS Gliwice Pawła PIECHA, który potraktował turniej jako dobry sprawdzian i skoncentrował się na najważniejszych grach.

Należy dodać, że o miejscach 2 ? 4 zdecydował bilans setowy.

Turniej klubowy wygrał Mateusz MISIAK, który poniósł tylko jedna porażkę (z Pawłem PIECHEM), drugi ? Arkadiusz MUGOWSKI wyprzedził Pawła PIECHA lepszym bilansem setów. Pierwsza czwórka turnieju w kwietniu 2017 r.:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Arkadiusz MUGOWSKI
 3. Paweł PIECH
 4. Piotr GONIOWSKI

W klasyfikacji generalnej po raz pierwszy od kilku miesięcy zaszła zmiana, Mateusz MISIAK został liderem klasyfikacji, wyprzedza teraz Anetę KULĘ i Arkadiusza MUGOWSKIEGO.

Klasyfikacja generalna:

 1. Mateusz MISIAK ? 812 pkt.
 2. Aneta KULA ? 800 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 789 pkt.

03 kwietnia 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? MARZEC 2017 r.

Turniej klubowy w marcu wygrał Mateusz MISIAK, który zgromadził komplet zwycięstw, drugi ? Rafał PTOK uległ nieznacznie tylko zwycięzcy turnieju.

Pierwsza trójka turnieju w marcu 2017 r.:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Rafał PTOK
 3. Piotr GONIOWSKI

DSCN5550

W klasyfikacji generalnej pierwsza trójka pozostała bez zmian, ale Mateusz MISIAK i Arkadiusz MUGOWSKI wyraźnie zmniejszyli stratę punktową do dotychczasowego lidera Anety KULI.

 1. Aneta KULA ? 800 pkt.
 2. Mateusz MISIAK ? 757 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 722 pkt.

17 marca 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 23 marca 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z Huraganem II Sosnowiec.

To 18 kolejka gier w grupie 9 ? 16, AZS zajmuje 9 miejsce w tabeli z dorobkiem 17 pkt., a Huragan II Sosnowiec zajmuje 14 miejsce.

W poprzedniej rundzie Huragan II Sosnowiec wygrał u siebie 6:4.

Ten mecz będzie ostatnim meczem rozgrywanym w Gliwicach przez AZS Politechniki Śląskiej w obecnym sezonie rozgrywkowym, pozostałe mecze gliwiczanie rozegrają:

30. 03. 2017 r, z KS Burzą w Borowej Wsi.

05. 04. 2017 r. z UKS Dąbrowiakiem II w Dąbrowie Górniczej.

12. 04. 2017 r. z KS Unią w Kaletach.

19. 04. 2017 r. z KU AZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

12 marca 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 16 marca 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z LKS Zgodą Byczyna Jaworzno.

To 17 kolejka gier w grupie 9 ? 16, AZS zajmuje 9 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 pkt., a LKS Zgoda Byczyna Jaworzno zajmuje 15 miejsce z dorobkiem 5 pkt.

W poprzedniej rundzie AZS wygrał na wyjeździe 7:3.

 

22 lutego 2017 r.

MECZ KONTROLNY Z UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze

Tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrali mecz kontrolny z UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze. Drużyna zabrzańska to czołowa drużyna ligi okręgowej (po I rundzie zajmuje drugie miejsce) i przyjechali w składzie: Marcin KRAUSE, Marian LEBEK, Zbigniew WIŻA, Bartosz SOWA, Rafał ADACH, Jerzy STAROŃ. Skład gości był najmocniejszy ? w takim najczęściej występowali w meczach ligowych.

Trener Jan CIEPIAŁ wystawił do składu 5 zawodników: Mateusza MISIAKA, Piotra GONIOWSKIEGO, Mieczysława JEWECZKO, Arkadiusza MUGOWSKIEGO, Anetę KULĘ, a ponieważ mecz miał na celu sprawdzenie aktualnej formy reprezentantów AZS oraz nowych ustawień w grach podwójnych zawodnicy rozegrali różną ilość meczy.

Kilka meczy stało ma solidnym poziomie, ale wydaje się, że trudno gruntownie określić aktualne możliwości gliwickich zawodników.

DSCN5471

DSCN5475

Praktycznie po tym meczu trener zdecyduje o podstawowym składzie na mecze II rundy III ligi.

W meczu punktowali:

Mateusz MISIAK ? 6 pkt.;

Piotr GONIOWSKI ? 3 pkt.;

Arkadiusz MUGOWSKI ? 0,5 pkt.;

Mieczysław JEWECZKO ? 2,5 pkt.

 

 

21 lutego 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? LUTY 2017 r.

W związku z przerwą w rozgrywkach ligowych, turniej klubowy został rozegrany w jednym dniu. Bezkonkurencyjny okazał Mateusz MISIAK, który wygrał wszystkie partie ? bez straty seta. Zacięta walka toczyła się toczyła się o kolejne miejsca, o drugim miejsce zdecydował lepszy stosunek setów na korzyść Piotra GONIOWSKIEGO. Dość niespodziewanie styczniowy zwycięzca turnieju Arkadiusz MUGOWSKI ? czwarty.

1

Pierwsza trójka turnieju w lutym 2017 r.:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Piotr GONIOWSKI
 3. Mieczysław JEWECZKO

2

W klasyfikacji generalnej pierwsza trójka pozostała bez zmian. Aneta KULA dzięki dobremu występowi w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska powiększyła przewagę w klasyfikacji ogólnej.

 1. Aneta KULA ? 676 pkt.
 2. Mateusz MISIAK ? 582 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 554 pkt

 

09 lutego 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? STYCZEŃ 2017 r.

Rozgrywki w rankingu klubowym w styczniu 2017 r. zostały zakończone. Po raz drugi w tej edycji wygrał Arkadiusz MUGOWSKI.

DSCN5170

Czołowa trójka turnieju w styczniu 2017 r.:

 1. Arkadiusz MUGOWSKI
 2. Mateusz MISIAK
 3. Mieczysław JEWECZKO

DSCN5184

W klasyfikacji generalnej pierwsza trójka pozostała bez zmian.

 1. Aneta KULA ? 578 pkt.
 2. Mateusz MISIAK ? 522 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 505 pkt

 

31 stycznia 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? GRUDZIEŃ 2016 r.

Zakończono rywalizację w rankingu klubowym za grudzień 2016 r. Zmagania grudniowe zostały przedłużone ze względu na przerwę świąteczno ? noworoczną.

Czołowa trójka turnieju w grudniu 2016 r.:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Mieczysław JEWECZKO
 3. Piotr GONIOWSKI

DSCN5200

W klasyfikacji generalnej Aneta KULA umocniła się na pozycji lidera, na drugie miejsce awansował Mateusz MISIAK,, na trzecim miejscu jest Arkadiusz MUGOWSKI.

 1. Aneta KULA ? 532 pkt.
 2. Mateusz MISIAK ? 422 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 405 pkt

 

23 stycznia 2017 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 02 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z UKS Dąbrowiakiem II Dąbrowa Górnicza.

To ostatnia 15 kolejka rundy zasadniczej, po której nastąpi podział na dwie grupy, mocniejszą z miejsc 1 do 8 i słabszą z miejsc 9 do 16 ? z której zostaną wyłonione zespoły spadające do niższej ligi. Do tej pory obie drużyny zdobyły po 11 pkt, Dąbrowiak wyprzedza AZS lepszym stosunkiem małych punktów i obie drużyny nie mają szans na wejście do pierwszej ósemki. Mecz zdecyduje o ostatecznych miejscach drużyn po rundzie zasadniczej.

 

09 stycznia 2017 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? LISTOPAD 2016 r.

Zakończono rywalizację w rankingu klubowym za listopad 2016 r. Zgodnie z oczekiwaniami turniej klubowy wygrał w tym miesiącu Mateusz MISIAK, który wygrał wszystkie mecze.

Czołowa trójka turnieju w listopadzie 2016 r.:

 1. Mateusz MISIAK
 2. Rafał PTOK
 3. Piotr GONIOWSKI

DSCN5062

Po dodaniu punktów za występy w turniejach ogólnopolskich, wojewódzkich i lidze w czołówce rankingu zaszły zmiany w stosunku do października, na 2 miejsce awansował Arkadiusz MUGOWSKI.

 1. Aneta KULA ? 417 pkt.
 2. Arkadiusz MUGOWSKI ? 336 pkt
 3. Mateusz MISIAK ? 312 pkt.

 

03 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 08 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z KS Burzą Borowa Wieś.

Po IX seriach gier III ligi Burza Borowa Wieś wyprzedza nieznacznie o 2 pkt AZS Politechnikę.

 

17 listopada 2016 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? PAŹDZIERNIK 2016 r.

W październiku rozegrano kolejny turniej klubowy do rankingu w tym miesiącu. Wielką niespodzianką był nieznaczna wygrana 3:2 Arkadiusza MUGOWSKIEGO z Mateuszem MISIAKIEM.

DSCN5025 net

Czołowa trójka turnieju październikowego:

 1. Arkadiusz MUGOWSKI
 2. Mateusz MISIAK
 3. Rafał PTOK

Po zsumowaniu punktów turniejów ogólnopolskich, wojewódzkich i meczów ligowych, ranking klubowy kształtuje się następująco:

 1. Aneta KULA ? 292 pkt.
 2. Mateusz MISIAK ? 212 pkt.
 3. Arkadiusz MUGOWSKI ? 211 pkt.
 4. Piotr GONIOWSKI ? 130 pkt.

DSCN5019 net

 

09 listopada 2016 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W czwartek 17 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z LKS Strażakiem Mikołów.

LKS Strażak Mikołów jest faworytem tego meczu ? po 6 kolejkach jest wiceliderem rozgrywek, AZS Politechnika Śląska ma na swoim koncie tylko 2 pkt.

 

23 października 2016 r.

 Wojciech WALDOWSKI ponownie wybrany Prezesem Polskiego Związku Tenisa Stołowego

indeks

Foto: PAP

Wojciech WALDOWSKI został ponownie wybrany Prezesem PZTS. Szczegóły wyborów, skład Zarządu  i Komisji Rewizyjnej PZTS w linku.

 

19 października 2016 r.

ZAPROSZENIE NA MECZ

W najbliższy czwartek 20 października 2016 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają mecz w III lidze z KS Unią Kalety.

KS Unia Kalety po 3 kolejkach ma 5 pkt, natomiast AZS Politechnika Śląska ma na swoim koncie dotychczas 2 pkt.

 

15 października 2016 r.

WYNIKI RANKINGU KLUBOWEGO ? WRZESIEŃ 2016 r.

20151110_210320net

Na ranking klubowy składają się punkty zdobywane w turniejach ogólnopolskich, wojewódzkich organizowanych przez PZTS i ŚLZTS, meczach ligowych i turnieju klubowym (organizowanym raz w miesiącu). Za poszczególne miejsca (zdobyte punkty w lidze) przyznawane są punkty zgodnie z ?Regulaminem Rankingu Sekcji Tenisa Stołowego?, które sumuje się w skali miesiąca.

Na koniec września czołowa trójka przedstawia się następująco:

 1. Aneta KULA ? 106 pkt.
 2. Arkadiusz MUGOWSKI ? 105 pkt.
 3. Piotr GONIOWSKI ? 70 pkt.

 

PILNE – ZMIANA TERMINU MECZU

Mecz w III lidze tenisa stołowego AZS Politechniki Śląskiej i MKS Skarbek II Tarnowskie Góry zostanie rozegrany w dniu 18 października 2016 r. o godz. 20.00 w hali OSiR przy ulicy Kaszubskiej 26.

AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZAGRA W AMATORSKIEJ LIDZE TENISA STOŁOWEGO W OŚWIĘCIMIU

Zawodnicy naszej drużyny wystartują w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. W drużynie wystąpią zawodnicy, którzy nie zawsze mogą wystąpić w pierwszym składzie zespołu III ? ligowego. Nazwa ?Liga Amatorska ?? może być myląca ? wielu tamtejszych zawodników ma za sobą występy w II i III lidze. Zasadniczym kryterium startujących zawodników jest kryterium wieku. Organizatorzy promują młodych i obiecujących adeptów tenisa stołowego ? w tym posiadających licencje PZTS oraz zawodników ?weteranów?. Występuje tam duża ilość zawodników niezrzeszonych, ale legitymujących się dużymi osiągnięciami w rozgrywkach międzynarodowych i amatorskich.

Zasadniczym celem występów nasze reprezentacji będzie rozwój umiejętności w ramach treningu ,,małego świata??. Ten rodzaj treningu stanowi okazję do spotkań z zawodnikami prezentującymi różne style gry oraz używającymi sprzętu innego niż ofensywny.

Pierwszy mecz w sobotę 15 października 2016 r. Szczegóły występów będą podawane w zakładce ?Rozgrywki ligowe?.

 

ZAPROSZENIE NA MECZ
W najbliższy czwartek 13 października 2016 r. o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Kilińskiego 24a tenisiści stołowi AZS Politechniki Śląskiej rozegrają kolejny mecz w III lidze z MKS Skarbek II Tarnowskie Góry.
MKS Skarbek II Tarnowskie Góry zremisował dwa kolejne mecze, natomiast AZS Politechnika Śląska ma na swoim koncie zwycięstwo i porażkę.